ship-and-yacht-registration

Ship & Yacht Registration

Alla fartygsägare har möjlighet att registrera sina fartyg under maltesisk flagg och dra fördel av de många, framförallt skattemässiga, förmåner som den maltesiska lagen ger utrymme för, oavsett om det rör sig om lyxjakter, kryssningsfartyg, tankfartyg eller oljeriggar. Eftersom maltesisk flagg har gott rykte är det maltesiska fartygsregistret idag ett av världens åtta största fartygsregister.

Vi hjälper regelbundet klienter att registrera fartyg under maltesisk flagg samt att registrera företag och andra organisationer som äger, handhar eller administrerar sådana fartyg.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha