Bedömning av företagets skattesituation

Bedömning av företagets skattesituation

EMD erbjuder klienterna noggrann genomgång och analys av bolagets skattesituation som en del i en företagsbesiktning med speciellt fokus på problem med inköpspriser och hänsyn vid inköpsavtal.

Vid bedömning av företagets skattesituation analyseras bland annat:

  • skattskyldighet
  • skattemässiga omständigheter och aggresiva hållningar
  • riskidentifiering
  • skatteplanering och skattemöjligheter
 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha