Skattetjänster

Skattetjänster

Vår skatteverksamhet är specialiserad på stöd till företag som verkar inom den maltesiska ekonomin. Vi erbjuder ett stort utbud av skatterelaterade tjänster som till exempel inkomstskatt- och momsplanering, tjänster för direkt och indirekt skattskyldighet och skattetransaktionstjänster. Vi erbjuder dessutom expertrådgivning för utlänningar bosatta på Malta och andra privata klienter. Hos oss hittar du allt du behöver på en och samma plats, och bland våra anställda finns en mängd yrkeskunniga experter som jurister, revisorer, skattekonsulter och momsspecialister.

Bland våra klienter finns allt från multinationella företag som upprättat verksamhet från eller på Malta till förmögna privatpersoner som vill bosätta sig i landet av skatteskäl eller som vill upprätta holdingbolag och handelsföretag eller stiftelser på Malta.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha