Varumärkesregistrering

Varumärkesregistrering

I varumärkeslagen (2000) definieras ett varumärke som:

  • märken/symboler som kan representeras grafiskt OCH som kan
  • användas för att särskilja varor/tjänster från en viss leverantör från andra leverantörers varor/tjänster.

Ett varumärke kan bestå av ord (även personnamn), figurativa element, bokstäver, numeriska tecken eller varors eller varuförpackningars form.

Märken och ord måste även särskilja sig från märken och ord som andra parter har juridisk rättighet att använda. Det finns flera situationer då Comptroller of Industrial Property (kontrollorgan för industriell egendom) kan neka registrering av ett varumärke, med stöd av den tillämpliga lagstiftningen.

En separat registreringsansökan måste fyllas i för varje typ av varor eller tjänster.

Lagstiftningen ger också utrymme för skydd av varumärken som omfattas av Pariskonventionen.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha