Skatteplanering

Skatteplanering

Medarbetarna på skatteavdelningen är väl medvetna om betydelsen av effektiv, långsiktig skatteplanering och vad det innebär för berörda organisationer. Vi övervakar därför kontinuerligt förändringar i lagstiftningen, så att våra klienter informeras om nya och ändrade nationella och internationella skattelagar och så att vi kan dra fördel av de förmåner och skattelättnader som dessa förändringar ofta medför.

Dessutom har Malta ett brett samarbete vad gäller dubbelbeskattningsavtal, vilket innebär konkurrenskraftiga skattemässiga fördelar för de organisationer som berörs. De flesta av dessa avtal bygger på OECD-modellen och medför en mängd möjligheter till internationell skatteplanering. Genom sådan erbjuder Malta avdrag för dubbelbeskattning under kreditmetoden. Vi på EMD kan erbjuda omfattande rådgivning kring avtal och hjälpa klienter med skattefrågor kring exempelvis kvarhållen skatt, permanent inrättning och undvikande av dubbelbeskattning genom olika typer av skattelättnader som kan åberopas av skattebetalaren.

Under omstruktureringen av klientens bolag granskar vi företaget i syfte att hitta den mest skatteeffektiva bolagsstrukturen och det mest lämpliga upphandlings- eller ombildningsscenariot som kan omfatta internationella verksamheter. Vi kan även erbjuda strategier för omorganisation innan upphandling eller avyttring, inköpsprisstrukturer, granskning av skatteeffektiviteten i den ekonomiska strukturen samt ekonomisk utformning av skattebördan i klientens verksamheter.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha