Malta Vatandaşlığı ve Malta Bireysel Yatırımcı Programı (IIP)

Yakın zamana kadar Malta yasalarına göre Malta vatandaşlığının alınması için üç yol vardı, bunlar:

  • Doğum ile> Malta’da veya Malta dışında doğan kişilerin Malta vatandaşlığı için uygun olmaları için belirli kriterleri karşılamaları gerekir, bu en başta doğum tarihine bağlıdır;

  • Kayıt ile> beş yıllık bir evlilik sonrasında, bir Malta vatandaşının eşi, Bir Malta vatandaşının dul kalmış eşi, 01/08/1989 tarihinden önce yurt dışında Maltalı annelerden doğan çocuklar ve yurt dışında doğan ikinci ve sonraki nesle dahil Malta kökenli (iki atası Malta’da doğmuş olan) kişiler, Malta vatandaşı olmaya uygundur; ve

  • Yurttaşlığa kabul ile> yurttaşlığa kabul ile vatandaşlık şu durumlarda uygun sayılır: bir kişi eski Malta vatandaşı ise; bir kişi geri dönen göçmenler olan Maltalı bir anne babadan yurtdışında doğmuşsa; bir kişi Malta’da doğmuşsa, yabancı bir vatandaşlığa sahipse ve en az bir ebeveyni Malta vatandaşı ise; bir kişinin anne ve babası Maltalı değilse ancak biri ya da ikisi birden sonradan Malta vatandaşlığı almışsa ve eğer bir kişi yurtdışında doğmuşsa ve Malta kökenine sahipse. Bir Malta vatandaşı ile evlenen yabancılar, 5 yıllık evlilik sonrasında Malta vatandaşlığı için başvurabilir. Bir Malta vatandaşıyla evlilik bağı olmayan ancak oturma izni alan yabancılar da vatandaşlık için başvurabilir; ancak bu tür başvurular sadece 15 veya 20 yıl sonrasında vaka bazında dikkate alınacaktır.

Buna ek olarak, 2013 yılında Malta Hükümeti tarafından dördüncü bir seçenek yürürlüğe kondu ve böylece, ‘Malta Cumhuriyeti Bireysel Yatırımcı Programı’ olarak bilinen bir program başlatıldı. Bu plan, Malta’nın ekonomik büyümesine katkıda bulunan yabancı bireylere ve bu bireylerin ailelerine Malta vatandaşlığı veriyor.

Bu Programa seçilebilmek için, Başvuru sahiplerinin en az 18 yaşını doldurması ve aşağıdaki katkıları ve yatırımları yapmış olmaları gerekmektedir:

Malta Bireysel Yatırımcı Programı Ulusal Ekonomiye ve Sosyal Gelişim Fonuna Katkıj
Ana Başvuru Sahibi: €650,000
Eğer varsa, Eşini ekleyin: + €25,000
Eğer varsa, 18 yaşının altında olan her bir bakmakla yükümlü olunan bireyi ekleyin: + €25,000
Eğer varsa, 18 yaşının üzerinde olan her bir Bağımlı bireyi ekleyin: + €50,000
Malta Bireysel Yatırımcı Programı

İkamete Mahsus Taşınmaz Mallar

Taşınmaz Malların Satın Alınması

> €350,000

Taşınmaz Malların Kiralanması

> €16.000 yıllık

Bu tür mallar, kiralanamaz ya da kira ile başkasına devredilemez ve en az 5 yıllık bir süre boyunca başvuru sahibi tarafından tutulmalıdır.

Malta Bireysel Yatırımcı Programı

Yatırımlar

Hisse senetleri, tahviller veya teminatsız tahviller

150,000

Başvuru sahipleri, Malta’da ikamet ettiklerine dair kanıt sunmalı ve IIP yönetmelikleri uyarınca Malta’da mesken mülküne sahip olduklarına dair kanıt sunmalıdırlar.

Başarılı başvuru sahiplerinin sayısı (bakmakla yükümlü olunan kişiler hariç), Program süresince 1.800 kişiyi aşmamalıdır.

Bireysel Yatırımcı Programı için başvurular, aşağıdaki belgelerle birlikte Malta Makamlarına yapılmalıdır:

  1. Saygın bir sağlık sisteminden alınan ve ana başvuru sahibinin ve ona bağımlı olan kişilerin herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığına ve sağlık durumlarının iyi olduğuna dair bir sertifika;
  2. Polisten alınan iyi hal belgeleri (başvuru aşamasında teslim edilmeyecek, daha sonraki bir tarihte başvurunun onaylanmasından önce teslim edilecektir);
  3. Ana başvuru sahibinin ve ona bağımlı kişilerin uygun ve dürüst insanlar olduğunun kanıtı;
  4. Identity Malta tarafından yapılması istendiğinde gerekli bağışın yapılacağına dair bir taahhüt;
  5. Malta’da taşınmaz mesken mülkü satın alma veya kiralama taahhüdü;
  6. Düzenlemelerin gerektirdiği diğer yatırımları yapma taahhüdü;
  7. 18 yaş üzerindeki her bir bağımlı kişi için bir mali destek taahhüdü.

EMD, başvurunuzun tamamlanması ve teslim edilmesiyle ilgili olarak size yardımcı olma ve sizin adınıza Hükümet Yetkilileri ile birlikte hareket etme konumundadır. Orijinal belgelerin herhangi başka bir dilde olması durumunda, onaylanmış gerçek bir tercümesi ilişiğe eklenmelidir – dokümantasyonun tercüme edilmesiyle ilgili olarak size yardımcı olabiliriz.

Başvurunun alınmasından sonraki doksan gün içinde, Yetkililer başvurunun resmi olarak doğru olduğunu, tüm ilgili bilgilerin sunulduğunu ve başvuru sahibinin geçmişinin bir veya birden fazla bağımsız durum tespit ajansı tarafından doğrulandığını ve tüm ilgili ücretlerin ödendiğini doğrulamalıdır.

Bu doğrulamanın tamamlanması ve Yetkililerin gerekli görebileceği diğer incelemeler ve kontroller sonrasındaki otuz gün içinde, başvuru sahibinin temsilcisi Yetkililer tarafından, başvurunun prensip olarak onaylandığına, reddedildiğine veya ertelendiğine dair yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Başvuru prensipte onaylandıktan sonra Yetkililer, ana başvuru sahibine, verildikten sonraki dört ay içinde ana başvuru sahibinin ve varsa diğer bağımlı kişilerin global bir sağlık sigortasının kapsamında olduğuna ve yukarıda bahsedilen değerlerde mesken amaçlı taşınmaz bir malı almak ya da kiralamak için bir sözleşme imzaladığına dair kanıt sunulması gerektiği konusunda bilgilendirme yapan bir Onay Mektubu verecektir.

Onay Mektubunun prensipte verilmesinden sonraki beş gün içinde, ana başvuru sahibi, halihazırda alınmış olan iade edilemez ödemeden daha az miktarda bir bağışı ödemeye yönlendirilecektir. Ödeme, ana başvuru sahibinin yurttaşlığa kabul belgesinin düzenleneceği tarihten önce asgari on iki aylık bir süre boyunca Malta’da ikamet ettiğine dair kanıtın sunulmasını müteakip bu tür bir talimatın verilmesinden sonraki yirmi gün içinde alınacaktır, bundan sonra Yetkililer, bir yurttaşlığa kabul sertifikası vermesi için Bakanı bilgilendirecektir. Bu yurttaşlığa kabul sertifikası, ancak başvuru sahibi bir bağlılık yemini ettikten sonra yürürlüğe girecek ve başvuru sahibine böylece verilecektir. Başvuru süreci, tüm koşulların sağlanması durumunda altı ila yirmi dört ay sürecektir. Bağış, iade edilemez.

Durum tespiti ücretleri (iade edilemez)

Ana başvuru sahibi için 7,500 €

Ana başvuru sahibi için 5.000 €

13 ile 18 yaş arası her bir çocuk için 3.000 €

18 ile 26 yaş arası her bir bağımlı ve evli olmayan çocuk için 5.000 €

55 yaşından büyük her bir bağımlı ebeveyn için 5.000 €

Pasaport ücretleri (pasaportların uygulamaya alınmaması durumunda iade edilebilir)

Kişi başına 500 €

Banka ücretleri (iade edilemez)

Her başvuru için 200 €

Müşterinin gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış profesyonel hizmetlerimizin fiyatlandırması, talep üzerine sunulacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen info@emd.com.mt E-posta adresinden veya +356 2203 0000 telefon numarasından EMD ile iletişim kurun.

Yukarıdaki bilgiler ilgili konularda genel anlamda kılavuz olarak başvurulmak amacıyla hazırlanmıştır ve profesyonel tavsiye niteliğinde değildir. Özel profesyonel tavsiye almadan bu broşürde yer alan bilgilere göre hareket etmemelisiniz. Bu broşürde yer alan bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine dair hiçbir açıklama veya garanti (açık veya ima edilmiş) verilmemiştir ve firma, sizin veya herhangi başka birinin bu broşürde yer alan bilgilere güvenerek hareket etmesi ya da bunları baz alarak karar vermesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez, tüm sorumlulukları reddeder.

 

Further information may be obtained from one of our leading experts by contacting us below:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

 Yes, I would like to receive EMD's newsletter with information regarding legal developments and new services.

To help us fight spam, please enter the verification code below:
captcha